VĂN PHÒNG FUNIX-FPT SOFTWARE

Tên công trình: Văn phòng Funix

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần giáo dục trực tuyến Funix- trực thuộc FPT Software.

Địa điểm: Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội

Diện tích: 270m2

CHIA SẺ

Dự án liên quan